CHP lideri Özel’den asgari ücret talebi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye iadei ziyaretinin ardından CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında toplandı.

Yaklaşık 2 saat süren MYK sonrası basın açıklaması yapan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Önemli bir konu da, son zamanlarda çeşitli bölgelerde bazı belediye başkanlarının nefret suçu, ırkçılık anlamına gelecek birtakım uygulamalara imza atmaları. Birtakım yaşam tarzlarına dönük olumsuz uygulamalar diyebileceğimiz uygulamaların ortaya çıkmasıdır. Cumhurbaşkanımız her türlü nefret siyasetine karşı ortak tutum geliştirilmesi gerektiğini ifade ettiler” açıklamalarının görüşmede konuşulduğunu teyit edemediklerini belirtti.

Yücel şunları söyledi:

*31 Mart yerel seçimlerinin ardından Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, sekiz yıl aradan sonra 2 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı 18 yıl aradan sonra partimize bir iadei ziyaret gerçekleştirdi. Bunu ülkemiz demokrasisi açısından son derece önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. İktidarın şimdiye kadar kapattığı diyalog kanallarını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başkanlığındaki CHP’nin açmış olması Türk siyasi tarihi açısından önemli bir adımdır.

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜN SİYASET KURUMUNDA OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

*Diyalog, istişare, müzakere demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Toplumun faydasına olacak, toplumun ve ülkenin sorunlarının çözülmesine katkı sunacak her konuda CHP olarak katkı koymaya hazırız. Bizim normalleşme olarak ifade ettiğimiz bu sürecin toplumda da olumlu karşılandığını müşahede ediyoruz. Bugün ülkemizde var olan ve hemen her kesimin etkilendiği temel sorunların çözümünün siyaset kurumunda olduğunu biliyoruz.

*CHP olarak ülkede yaşanan her sorunun eğer çözülmek istenirse siyaset kurumu tarafından mutlaka çözülebileceğini biliyoruz. Ülkemizde çok uzunca bir zamandır devam edegelen kutuplaşma ve ayrıştırmanın olumlu sonuçlar vermediğini hep birlikte yaşadık ve tecrübe ettik. Bu nedenle toplumsal huzuru tesis edecek şekilde siyasi partilerin diyalog içerisinde olmasını önemsiyoruz. Şunu baştan ifade edelim ki; açılan bu diyalog kanalı bizi inandığımız ilkeli muhalefetten toplumun sesi olmaktan vazgeçirmeyecek.

*Sorunu olan her kesime uzatacağımızdan ve gerektiğinde en sert muhalefeti yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal tıkanmışlığın çözülmesi konusunda kararlı duruşumuz devam edecek. Bugün ülkemizde ekonomik buhranın sonlandırılması, adaleti yeniden tesis edilmesi, hukukun üstünlüğünün egemen olması, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması ilk olarak gündeme gelmesi gereken konulardır.

*Birbirinden bağımsız gibi görünen ama aslında birbirine bağlı bu sorunların çözümü için kararlı bir duruş, doğru politik hamleler ve sorunları çözecek bir iradeye ihtiyaç vardır. CHP olarak çığ gibi büyüyen sorunların çözümü konusunda 31 Mart’ta partimize halkımızın verdiği sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz.

*Siyaseti insan için toplum için yapıyoruz. Bu nedenle bizim gündemimiz insanımızın, toplumumuzun gündemidir. Türkiye’nin ihtiyacı olan, toplumun kanayan yarası haline gelmiş sorunların çözülmesidir.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

*Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Sayın Cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarına ilişkin kendi pencerelerinden gördükleri birçok hususu birbirleriyle paylaştılar. AK Parti cephesinden Sayın Ömer Çelik’in yaptığı bir açıklama söz konusu. Orada Sayın Cumhurbaşkanı’na ülkenin kanayan yara olan tüm toplumu ilgilendiren konuları ilettik. Hükümlü generaller meselesi geçen görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı’na genel başkanımız tarafından iletildi. Konu gecikmeli de olsa çözüldü.

*Bu konuda Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel Cumhurbaşkanı’na teşekkürlerini ifade etti. Gezi davasında kanun yararına bozma talebinin Adalet Bakanlığı’na iletilmesini önemli buluyoruz. Geçen sefer kur korumalı mevduat yüzünden bedel ödeyenler bu dönemde de bedel ödemeye devam ediyorlar. Ekonomiyle ilgili yaşanan sorunları da ayrı bir başlık altında ele alacağım.

*Genel başkanımız Sayın Özgür Özel temmuz ayında asgari ücrete mutlaka ara zam yapılması gerektiğini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini, üretim maliyetleri altında edilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetlerini giderecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat’ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da görüşmede gündeme getirdi.

*Sayın Ömer Çelik’in ifade ettiği gibi toplumun ekonomide bir kazanımı olduğunu düşünmüyoruz. Toplumun çok küçük ve dar bir kesiminin lehine geçmişte bir takım gelişmeler oldu. Ancak bu yeterli değil. Ekonomide bir kazanım olacaksa, hayat pahalılığı altında ezilen kesimlerin yani yoksulun, emeklinin, emekçinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, esnafın ezilen kesimler lehine bir kazanım olması gerektiğini düşünüyoruz.

*Bugüne kadar kaynak transferi tersine işledi. Kaynak transferlerinin yoksula, çiftçiye, dar gelirli lehine yapılması gerektiği genel başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanı’na iletildi. Ülkedeki bu gelir adaletsizliğinin çözülmesi için öncelikle vergi adaletinin sağlandığı bir sistem kurulması gerektiği ve bu nedenle öncelikle mevcut bütçe üzerinde tüm siyasi partilerin bir araya gelerek komisyonların bir araya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalıştırılması gerektiği genel başkanımız tarafından iletildi.

*Biz şüphesiz iktidara geldiğimizde zaten bir vergi reformu yaparak az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alan bir sistemle mevcut adaletizlikleri ortadan kaldıracağız. Sadece vergide adalet değil ülkede başka adalet bekleyenler olduğu, Gezi davası, Sinan Ateş davası, Emine Şenyaşar davası ve kayyum meselesi genel başkanımız tarafından gündeme getirildi. Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanı’nın Ayşe Ateş’e randevu vermesini çok olumlu ve doğru bulduğunu kendisine ifade etti.

KAYYUM TARTIŞMASI

*Kayyum meselesine gelirsek kayyum meselesinin demokrasiye ve anayasaya aykırı olduğu, anayasamız 127. maddesinde geçici görevden uzaklaştırmanın düzenlendiği ama mevcut kayyum uygulamasının kalıcı sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Görevden alınan ve yerine kayyum atanan kişi beraat ederse, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verirse ne olacak?

*Velevki suçlu belediye meclis üyelerinin suçu ne? O siyasi partiye oy veren halkın vatandaşın, seçmenin suçu ne? Onlar neden cezalandırılıyor? O siyasi partiye oy veren seçmen neden cezalandırılıyor? Bir belediye başkan vekili seçilir. Eğer belediye başkan vekili bir suça karıştıysa yerine yenisi seçilir. Ancak mevcut düzenleme hem anayasamıza hem de demokrasiye tamamen aykırı bir uygulama.

*Sayın Cumhurbaşkanı’nın Avrupa’da yurt dışında aşırı sağın güçlenmesi, yabancılara karşı nefret söylemlerinin artmasının oradaki Türk vatandaşları için yarattığı riski ve tehdidi ifade ederek buna karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in sosyalist enternasyonaldaki görevinin bu açıdan çok kıymetli olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti.

“BÖYLE BİR KONUNUN KONUŞULDUĞUNU TEYİT EDEMİYORUZ”

*Sayın Ömer Çelik açıklamasında bazı belediyelerle ilgili nefret söylemlerinden ve yaşam tarzlarına müdahaleden bahsetti. Ancak genel başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın görüşmesinde böyle bir konunun konuşulduğunu teyit edemiyoruz. Sayın Ömer Çelik bu hususu dilerse görüşmede hazır bulunan Sayın Elitaş’tan teyit edebilir.

*Anayasa meselesi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilmiştir. Siz anayasa değişikliğini biz sokaktaki vatandaşın ne konuştuğunu önemsiyoruz. Asgari ücret, emekli maaşı, atanmayan öğretmenler, staj ve çıraklık mağdurları. Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesi için önce toplumun belini büken toplumun kanayan yarası haline gelen bu sorunların çözümü için adım atılması gerektiği genel başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanı’na iletildi.

*Bize 17 buçuk milyon kişi oy verdi. Onlar masaya oturmadan bizim masaya oturmamızın bir anlamı yok. Önce onların masaya oturması gerekiyor. Onların masaya oturması da öncelikle iktidarın mevcut anayasaya uymasından ve Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımasından ve gereklerini yerine getirmesi geçiyor.

*Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı kanun hükmünde kararnameyi iptal etmesi nedeniyle iktidarın önünde anayasaya uyma konusunda bir fırsat var. Bu konuda yine Meclisin birlikte çalışarak çözüm üretmesinin doğru olacağı genel başkanımız tarafından ifade edilmiştir.

“BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

*Her konuda uzlaşamayabiliriz. Ama uzlaşı zemini aranmasını önemsiyoruz. Rektör atamaları gibi konularda önemli konularda uzlaşı sağlanarak, mutabakatla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin konuları çözmesi ve yasalaştırmasını bekliyoruz. Genel başkanımız tarafından belediyelerin bekleyen projeleri, ulaşım, çevreye dair projelerin bir an önce kamu yararı çerçevesinde onaylanması hususu da gündeme getirilen diğer konulardan biri.

*Merkezi iktidar ve yerel yönetimlerin birlikte çalışması, merkezi iktidar ve yerel yönetim ilişkisinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Başta da belirttiğim gibi Türkiye’nin yararına olacak her konuda birlikte çalışmaya hazırız.

*Belediye birlikleri konusunda CHP’li başkanlar seçildi. Ama zannedilmesin ki bütün kaynakları, bütün imkanları kendi belediyelerimiz için kullanacağız. AKP’li belediyelere de ve diğer belediyelere temsil ettikleri nüfus, ekonomi gibi kriterler doğrultusunda kaynak aktarılacağı yerel yönetimler ve dirençli kentlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybek’in bu konunun takipçisi olacağı da genel başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanı’na ifade edildi.

*Sokak hayvanları gibi toplumun hassasiyet gösterdiği konularda kalıcı çözümler üretilmesi konusunda birlikte çalışmaya hazırız. Kadın cinayetlerinin önlenmesi, kadın hakları gibi toplumun büyük kesimini ilgilendiren konularda yine aynı şekilde birlikte çalışmaya ve çözüm üretmeye hazırız.

*2027 Avrupa oyunları, 2036 olimpiyatlarının ülkemizde yapılmasına yönelik çalışmaların merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin birlikte çalışmasıyla daha mümkün olacağı da yine gündeme getirilen konulardan biri. Görüşmenin genel kapsamında genel başkanımızca toplumun gerçek sorunlarına işaret eden ve bu sorunlara çözüm üreten realist bir politika ortaya konulduğunu da sizlerle paylaşmakistiyorum.

“HAZIRLIKLAR VAR”

Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yücel, Erdoğan ve Özel görüşmesinde KKTC programı konusunun konuşulmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

*Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ilk yurt dışı gezisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Kasım ayında gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurtuluş gününde gerçekleşen bu ziyarette, Cumhurbaşkanıyla, Başbakanla ve Meclis Başkanıyla bir araya geldi ve kendilerine Bülent Ecevit’in partisi, CHP olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurtuluşunun 50. yıl dönümünde, Kıbrıs’ta olma konusunda bir iradelerinin olduğu kendileriyle paylaşıldı.

*Bu programla ilgili yaklaşık üç aydır Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yankı Bacıoğlu’nun yürüttüğü bir diplomasi var, iletişim var, hazırlık var. Orada sadece Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve beraberindeki heyet değil, temsili olarak 174 Kıbrıs gazisi de Genel Başkanımıza ve heyete eşlik edecek.

*Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bu ziyarette bulunması, bu ziyaretin birlikte gerçekleşiyor olması, ziyarete ayrı bir değer, ayrı bir önem, ayrı bir anlam katmaktadır.

“MEHMET ŞİMŞEK’E TALİMAT VERDİ”

Asgari ücret, emekli maaşları, hububat fiyatları konusunda Özgür Özel’in getirdği konulara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cevabının ne olduğu sorulan Yücel, şu yanıtı verdi:

*2 Mayıs’ta yapılan görüşmede gündeme gelen konularla ilgili bir takım çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Kendi görev alanlarıyla ilgili gölge bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, kendilerinin görev alanlarına karşılık gelen bakanlarla ilgili görüşmeler yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bu konuda bakanlara talimat verdiğini biliyoruz.

*Dün, Sayın Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce Sayın İlhan Uzgel Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Gökhan Zeybek yine Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirdiler. Dolayısıyla bu yürüyen bir süreç yani bazı sorunlara burada tabii en somutlaşan çözülen sorun emekli generallerin tahliye edilmesi olarak önümüzde duruyor.

*Ancak şunu paylaşabilirim ekonomik sorunlarla ilgili çözüm üretilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı’nın Sayın Mehmet Şimşek’e bir talimat verdiğini ancak bizim bu sorunların çözümünün yine TBMM mecrasında, diğer siyasi partilerin de katılarak, bir ortak akılla, birlikte çalışmayla çözülmesi konusunda katkı koyacağımızı ifade ettiğimizi sizlerle paylaşabilirim.

*Yani şu an için ‘Şu konu çözüldü, çözülecek’ ya da ‘Şu hazırlık yapıldı’ ya da ‘Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir görüş paylaştı’ diyemem. Sayın Ömer Çelik’in zaten Cumhurbaşkanı’nın ifadeleriyle ilgili kamuoyuyla paylaştığı bir basın toplantısı yaptı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir